Dokumentace a certifikáty betonových septiků

POZOR DŮLEŽITÉ JAKO JEDINÍ V ČESKÉ REPUBLICE DISPONUJEME CERTIFIKÁTEM  EU

Vyráběné sériově a nabízené k prodeji betonové nádrže mohou být v souladu se zákonem o stavebních výrobcích legálně uváděny na trh a používány při stavebních pracích pod podmínkou, že Výrobce disponuje  Certifikátem EU.


Naše firma disponuje Certifikátem EU, Dokumentem vyšším než PN a Technické osvědčení, jelikož opravňuje k obchodování se stavebním materiálem typu "betonové nádrže" (septiky) na území České republiky a jiných zemí Evropské unie.

KUPUJTE NÁDRŽE S EVROPSKÝM CERTIFIKÁTEM A VYHNETE SE PROBLÉMŮM S KOLAUDACÍ STAVBY!!!

Každý náš zákazník dostává od řidiče doklady potřebné ke kolaudaci nádrže na Obecním nebo Okresním úřadě:

  • Atest Národního hygienického institutu nebo Prohlášení o shodě ( duplikát ) Certifikátu EU
  • Technickou dokumentaci (Projekt konstrukce a pevnosti)

Na každý námi instalovaný septik se vztahuje záruka 24 měsíců.