Betononové Žumpy - Jimky  Jednokomorové

Orientační velikost žumpy můžete vypočítat dle orientačního vzorce:

V = S x O x i

V - objem jimky

S - spotřeba vody (uvažuje se o 150L / os / den) - můžete vycházet z vaší hystorické spotřeby vody nebo průměrné spotřeby vody. 

Podle ČSN normy byla spotřeba vody v domacnosti 88L / os / den.

O - počet osob žijících v domácnosti.

i - interval vývozu žumpy ve dnech (14-30) pokud budeme uvažovat o vývozu jednou za 14 dní nebo jednou měsíčně.

Při návrhu je však vhodné uvažovat také o objemu místního fekálního vozu, který bude žumpu vyvážať. V tomto případě je ekonomické navrhovat velikost žumpy na 

1 nebo 2 násobek objemu fekálního vozu, aby při jízdě nevezl poloprázdný fekál a tým se Vám nepredražovala doprava.

Tyto prefabrikované samonosné nádrže nevyžadují žádné další statické zaistenie. Jimky se skládají z nádrže se dnem, stropu - který je ve standardním provedení průjezdný do zátěže 3,5 tony při výšce násypu 50cm. Nádrž je možné dodatečně osadit zesílenou deskou do zatížení 15 ton. Vstup do nádrže má průměr 60cm, výšku 50cm, který se dá nastavovat po 50cm. Otvor je možné vyrobit dle požadavku zakazníka.

 

septiky-Žumpy-jednokomorový-topánky

Betónová žumpa - jimka jednokomorová

Kapacita: 4 m 3

CENA: 15 000 Kč

 

viac informácií - Žumpy - septiky

  septiky-Žumpy-jednokomorový-topánky

Betónová žumpa - jimka jednokomorová

Kapacita: 5 m 3

CENA: 16 000 Kč

 

viac informácií - Žumpy - septiky

         
septiky-Žumpy-jednokomorový-topánky

Betónová žumpa - jimka jednokomorová

Kapacita 6 m 3

CENA: 17 500 Kč

 

viac informácií - Žumpy - septiky

  septiky-Žumpy-jednokomorový-topánky

Betónová žumpa - jimka jednokomorová

Kapacita: 7 m 3

CENA: 19 000 Kč

 

viac informácií - Žumpy - septiky

         
septiky-Žumpy-jednokomorový-topánky

Betónová žumpa - jimka jednokomorová

Kapacita: 8 m 3

CENA: 22 000 Kč

 

viac informácií - Žumpy - septiky

  septiky-Žumpy-jednokomorový-topánky

Betónová žumpa - jimka jednokomorová

Kapacita: 9 m 3

CENA: 24 000 Kč

 

viac informácií - Žumpy - septiky

         
septiky-Žumpy-jednokomorový-topánky

Betónová žumpa - jimka jednokomorová

Kapacita: 10 m 3

CENA: 26 000 Kč

 

viac informácií - Žumpy - septiky

  septiky-Žumpy-jednokomorový-topánky

Betónová žumpa - jimka jednokomorová

Kapacita: 10 m 3 - Nízka

CENA: 27 000 Kč

 

viac informácií - Žumpy - septiky

         
septiky-Žumpy-jednokomorový-topánky

Betónová žumpa - jimka jednokomorová

Kapacita: 12 m 3

CENA: 28 000 Kč

 

viac informácií - Žumpy - septiky