Napojení žumpy na vývod odpadní vody

Utěsnění starého septiku nebo nákup nového – co je výhodnější?

V situaci, kdy žumpa začíná vytékat, lze použít dvě řešení: zkusit ji utěsnit nebo zakoupit novou. V našem příspěvku vysvětlujeme, co je těsnění septiku a proč je nákup nového lepší možností. Navrhujeme také, jak přizpůsobit kapacitu betonového septiku požadavkům domácnosti.

Jak utěsnit starou žumpu

Nejdříve je potřeba provést vyhodnocení stavu septické nádrže. Za tímto účelem musí do nádrže vstoupit profesionál a posoudit, jestli starý septik vůbec utěsnit lze. Zkontroluje míru kontaminace betonu v nádrži stolicí.

Pokud je vaše nádrž však už desítky let stará, nebo si nejste jisti kvalitou použitého betonu, úprava starého septiku se obvykle nevyplatí. V průběhu času se betonová struktura zhoršuje a vzhledem k rozsahu změn je nemožné ji účinně utěsnit.

Kromě toho je únik z nádrže velmi často spojen se strukturálními defekty v septiku. Skutečné řešení problému je pak pořízení nové nádrže. Je třeba si také uvědomit, že při posuzování stavu septiku existuje pro osoby provádějící kontrolu vážné riziko otravy škodlivými výpary z usazených výkalů. Je proto bezpečnější, ale také v konečném součtu výhodnější koupit nový betonový septik. A jak vypočítat jeho kapacitu?

Jak vypočítat požadovaný objem nového betonového septiku?

Naše nabídka zahrnuje betonové septiky:

Bez ohledu na typ nádrže musíte před nákupem vypočítat potřebný objem Závisí to na potřebách domácnosti, pro kterou má být nádrž postavena. Zohledňuje se počet lidí žijících v domácnosti a množství vody, které spotřebují. Obecně se počítá přibližně se 150 litry vody na osobu a den. Proto pro výpočet požadované kapacity septiku vynásobte počet členů domácnosti, množství odpadních vod, které produkují a počet dní do vývozu nádrže.

Seznamte s naší nabídkou pevných, odolných a těsných betonových septiků!