[rank_math_breadcrumb]
Bagr usazuje betonovou žumpu do výkopu

Betonové septiky – legislativa

Při plánování výstavby domu nebo modernizace stávající budovy jsou pro nás obvykle důležité komfort a bezpečí. Likvidace odpadních vod je jedním z důležitých témat, speciálně při výstavbě na pozemcích, které nemohou být napojeny na obecní kanalizaci. Pohodlný a zároveň úsporným řešením je pak instalace podzemní betonové odpadní nádrže. Jaké se k takové stavbě váží zákonné předpisy?

Lokalita

Betonový septik není řešením, které bude fungovat všude. Podle platných právních předpisů by toto řešení nemělo být voleno tam, kde existuje bezproblémová možnost používat tradiční kanalizační systém. Použití septiků se také nedoporučuje v oblastech, které jsou předmětem zvláštní ochrany životního prostředí nebo se nacházejí v záplavových oblastech.

Kde je tedy septik vhodný? Všude tam, kde není možné připojit se k kanalizační síti a nehrozí kontaminace přírody.

Důležitá pravidla

Co říká zákon o umístění septiku? Podle současných pravidel lze k jedné nádrži připojit několik budov, pouze pokud jsou umístěny na stejném pozemku (z hlediska výstavby) a patří téže osobě. Vzdálenost mezi plánovaným septikem a zdrojem pitné vody je velmi důležitá. Vzdálenost mezi těmito body musí být nejméně patnáct metrů. Dalšími důležitými prvky, které je třeba mít na paměti, jsou plynové nádrže – vzdálenost od nich musí být alespoň jeden a půl metru.

Předpisy ke stavbě septiků

Typ a velikosti septiků jsou stanoveny předpisy pouze částečně. Nádrž s kapacitou do deseti metrů krychlových podléhá oznamovací povinnosti místnímu stavebnímu úřadu. Pokud plánujeme stavbu septiku s výpustí odpadní vody, musíme požádat o stavební povolení. Velikost nádrže není jasně stanovena. Měla by však vyhovovat našim potřebám a zajistit efektivní likvidaci odpadních vod.

Důležitá je samotná konstrukce, protože musí zaručovat plnou bezpečnost, nepropustnost a dlouhou trvanlivost. Podle požadavků by betonový septik měl mít vodotěsné stěny, vyrobené z odolného materiálu, odolné vůči kontaktu s odpadní vodou. Měl by být také vybaven výpustí s uzavíratelným otvorem, který vám umožní zbavit se nahromaděného odpadu. Neméně důležité jsou prvky zajišťující odvětrání – měly by být umístěny nejméně půl metru nad úrovní terénu.

Umístění septiku

Stavba septiku by měla být vždy prováděna v souladu s aktuální právní úpravou o technických podmínkách budov a jejich umístění. Vzdálenost od ostatních objektů v okolí je velmi důležitá. Vzdálenost mezi ventilačními otvory septiku, resp. výpustí z nádrže by měla být nejméně patnáct metrů od oken a vnějších dveří sousedících objektů a 7,5 metrů od komunikací. V případě rekreačních a zemědělských objektů rodinných domů je vzdálenost 5 a 2 metry.

Umístění – výjimky

Platí výše uvedené vždy? Existují některé výjimky. Zvláštní výjimku lze získat prohlášením vydaným příslušným úřadem. Výjimky mohou vycházet z územního plánu a jeho chystaných úprav, v případě kdy váš septik bude sousedit se stejným zařízením na dalším pozemku (v tom případě je minimální vzdálenost pouze dva metry) nebo v případě velkých vícekomorových odpadních systémů, kde se vzdálenosti určují individuálně.

Na co myslet

Výstavbu betonového je nejlepší řešit ve fázi získávání stavebního povolení pro stavbu domu nebo při kolaudaci. Spolu s projektem výstavby domu předkládáme také plán rozvoje pozemku.

Plánovat musíme nejen jímání odpadní vody, ale také její údržbu a vývoz. Nádrž musí být přístupná pro fekální vozidlo, které ji bude vyvážet. Pro zefektivnění vývozu je výhodné vyrobit speciální odtokovou trubku zakončenou vhodným konektorem nainstalovaným v plotu, který umožní vyprázdnění nádrže i v naší nepřítomnosti. Kolik vás bude stát vývoz žumpy nebo septiku? Podívejte se na náš výpočet nákladů na provoz odpadní nádrže.

Potřebujete poradit s výběrem odpadní nádrže? Pročtěte si našeho průvodce výběrem té správné jímky nebo se obraťte přímo na nás. Ceník našich certifikovaných nádrží najdete zde.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám s výběrem poradíme.

VEDOUCÍ PRODEJE
Honza Martin

S jímkami pracuji již 10 let. Je to můj denní chleba. Zavolejte a poradím.