[rank_math_breadcrumb]
Usazení betonové jímky

Co potřebujete vědět před stavbou septiku

Betonové nádrže mají mnoho výhod:

 • jsou velmi trvanlivé
 • odolné proti poškození
 • extrémně těsné

Než se však rozhodneme nainstalovat odpadní nádrž na pozemek, je důležité zvážit a připravit několik bodů.

Příprava před stavbou septiku

 1. rozhodnout, jak budete septik používat – základní přečištění nebo komplexní využití odpadní vody v domácnosti?
 2. určení velikosti septiku – od spotřeby vaší domácnosti a bodu výše se bude odvíjet velikost septikového systému
 3. určení umístění septiku – na umístění odpadní nádrže jsou omezení (např. o vzdálenosti septiku od budovy), které je nutno respektovat. Je také důležité zvážit typ nádrže podle podloží pozemku.
 4. projekt – na stavbu septiku potřebujete stavební povolení.
 5. dotace – na stavbu septiku můžete požádat o státní dotaci, která může pokrýt až 50 % nákladů.

1. K čemu budete septik používat

Septiky jsou velmi ekologické a lze jimi řešit jednoduché přečištění odpadní a dešťové vody pro zálivku zahrady po komplexní využití v domácnosti, kdy řešíte nejen čištění odpadní vody, ale její opětovné použití v domě pro splachování, praní, apod. Čím větší využití, tím náročnější je systém septiku, ale tím také vyšší dlouhodobější úspora.

2. Jakou kapacitu septiku potřebujete

Volba betonového septiku závisí primárně na potřebách domácnosti, které má septik sloužit. Je třeba vzít v úvahu počet lidí žijících v domácnosti a množství vody, které spotřebují. Obecně se počítá s průměrnou produkcí 150 litrů odpadu na osobu a den. Objem nádrže se vypočítá vynásobením počtu členů domácnosti a množství odpadních vod, které vyprodukují a frekvence vývozu nádrže. Ve větším detailu si výpočet můžete prostudovat v našem průvodci výběrem odpadní nádrže. A nebo nám zavolejte. Velikost a cena nádrže je jedním z nejčastějších témat, které s klienty řešíme.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám s výběrem poradíme.

VEDOUCÍ PRODEJE
Honza Martin

S jímkami pracuji již 10 let. Je to můj denní chleba. Zavolejte a poradím.

3. Určení umístění septiku

Při rozhodování o typu nádrže zvažte podloží na vašem pozemku a zejména výskyt podzemní vody.

 • pro stabilní terén bez jílovité či písčité půdy a podzemní vody můžete zvolit libovolný materiál i konstrukci jímky (beton nebo plast, samonosnou jímku, atd.)
 • pro méně stabilní podloží a pro pozemky s vyšším výskytem podzemních vod doporučujeme vždy volit betonové nádrže. Zaručí mnohem větší stabilitu a nepropustnost.

Septiky podléhají stavebnímu povolení právě proto, že u těchto typů staveb hrozí riziko znečištění půdy a podzemních vod. Určitě si nechcete znehodnotit pozemek odpadem nebo nést zodpovědnost za znečištění vodních zdrojů. Zde jsou rizikem i vysoké pokuty. Proto je vhodné volit správný materiál a ujistit se, že dodavatel je držitelem platných osvědčení o kvalitě a nepropustnosti.

Zvláštní ustanovení se vztahují také na to, jak daleko od budov by měla betonová žumpa být. Kanalizační nádrž musí být umístěna:

 • minimálně 15 metrů od budovy a studny
 • minimálně 7,5 metrů od hranice pozemku a od komunikačních tras v oblasti.

Situace se mírně liší v případě rodinných a rekreačních budov z důvodu menší plochy pozemků, na nichž stojí. Betonové septiky na těchto typech pozemků musí být:

 • minimálně 5 m od obytného domu
 • minimálně 2 m od hranice pozemku

Bez ohledu na typ budov by nádrž měla být umístěna co nejdále od vchodu do garáže a od místa parkování automobilu.

4. Stavební povolení

Pokud má nádrž více než deset metrů krychlových, budete muset získat stavební povolení. K žádosti musí být přiložen příslušný projekt. Vydání povolení trvá až 21 dní. Pokud však má žumpa kapacitu do 10 metrů krychlových, stačí oznámení o stavbě na stavebním úřadu. O aktuálně platných normách se však vždy informujte na místně příslušném stavebním úřadu.

5. Dotace Dešťovka

Septiky jsou ekologické stavby, které řeší ekonomické zacházení s vodou a přispívají k ochraně přírody. Proto je v zájmu státu, aby tuto výstavbu podpořil. Ve vládním dotačním programu Dešťovka tak lze požádat dotaci, která může pokrýt až 50 % nákladů na stavbu septiku. K dispozici jsou 3 dotační programy, podle rozsahu projektu. Aktuální informace jsou k dispozici na oficiálních stránkách programu Dešťovka.