železobeton na výrobu betonových jímek

Přednosti železobetonových nádrží

Železobetonové nádrže používané k výstavbě septiků musí být odolné vůči různým typům fyzikálně-chemických faktorů a především vlhkosti. Ke snížení pórovitosti betonu a tím i stupně jejich vystavení erozi se při jejich výrobě používají směsi betonu a kaučuku obohacené o polypropylenové sloučeniny a chemické ochranné povlaky. Díky materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, a dalším ochranným prvkům, vykazují mnohem větší trvanlivost než jejich plastové protějšky.

Odolnost vůči extrémním teplotám

Tyto nádrže se také musí vyznačovat vysokou odolností vůči nízkým teplotám, jakož i zamrzáním a táním. Tyto procesy mají zásadní dopad na změnu pevnosti betonu. Odolnost vůči těmto faktorům je rozhodující při posuzování hloubky sedání nádrže a hmotnosti vozidel, která mohou parkovat a jezdit na zemi, pod níž se nachází. Základní jímky jsou dimenzované na běžný provoz, tj. provozu pro chodce. Jedná se o jímky se základní tloušťkou víka, tzv. pochozí. Volbou zesíleného víka můžeme přizpůsobit jímku i pro přejezd vozidla, tzv. pojezdové.

Prvkem, který zvyšuje odolnost nádrže vůči zatížení, jsou kovová výztuž zabudovaná do směsi železobetonu, která nejen zesiluje celou strukturu a chrání před zátěží, ale také zabraňuje prasknutí betonu během silných mrazů.

Ochrana před chemickými látkami

Při návrhu železobetonových septiků je stejně důležitá jejich odolnost vůči různým typům chemických látek. Jednou z nich je půda nasycená kyselými látkami, které mohou způsobit erozi. Z tohoto důvodu byla vytvořena klasifikace, která posuzuje kvalitu betonu i z hlediska odolnosti vůči chemickým látkám. Železobetonové nádrže mohou být použity jako nádrže odpadní pouze tehdy, pokud obdržely třídu XO, což znamená, že nehrozí jejich eroze z důvodu vyšší agresivity prostředí.