[rank_math_breadcrumb]
železobeton na výrobu betonových jímek

Přednosti železobetonových nádrží

Železobetonové nádrže používané k výrobě odpadních nádrží musí být odolné vůči různým typům fyzikálně-chemických faktorů a především vlhkosti. Ke snížení pórovitosti betonu a tím i stupně jejich vystavení erozi se při jejich výrobě používají směsi betonu a kaučuku obohacené o polypropylenové sloučeniny a chemické ochranné povlaky. Díky materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, a dalším ochranným prvkům, vykazují mnohem větší trvanlivost než jejich plastové protějšky. Právě tyto vlastnosti je předurčují, aby sloužily na místech, kde by únik obsahu nádrže mohl představovat skutečný problém – jako jsou žumpy, septiky nebo nádrže na močůvku.

Odolnost vůči extrémním teplotám

Tyto nádrže se také musí vyznačovat vysokou odolností vůči nízkým teplotám, jakož i zamrzáním a táním. Tyto procesy mají zásadní dopad na změnu pevnosti betonu. Odolnost vůči těmto faktorům je rozhodující při posuzování hloubky sedání nádrže a hmotnosti vozidel, která mohou parkovat a jezdit na zemi, pod níž se nachází. Základní jímky jsou dimenzované na běžný provoz, tj. provozu pro chodce. Jedná se o jímky se základní tloušťkou víka, tzv. pochozí. Volbou zesíleného víka můžeme přizpůsobit jímku i pro přejezd vozidla, tzv. pojezdové.

Prvkem, který zvyšuje odolnost nádrže vůči zatížení, jsou kovová výztuž zabudovaná do směsi železobetonu, která nejen zesiluje celou strukturu a chrání před zátěží, ale také zabraňuje prasknutí betonu během silných mrazů.

Ochrana před chemickými látkami

Při návrhu železobetonových odpadních nádrží je stejně důležitá jejich odolnost vůči různým typům chemických látek. Jednou z nich je půda nasycená kyselými látkami, které mohou způsobit erozi. Z tohoto důvodu byla vytvořena klasifikace, která posuzuje kvalitu betonu i z hlediska odolnosti vůči chemickým látkám. Železobetonové nádrže mohou být použity jako nádrže odpadní pouze tehdy, pokud obdržely třídu XO, což znamená, že nehrozí jejich eroze z důvodu vyšší agresivity prostředí.

Kompletní nabídku spolehlivých betonových nádrží PABLOX si můžete prohlédnout v našem ceníku.
Věděli jste, že z železobetonu můžete mít i sklep na vaši zahradu nebo vodoměrnou šachtu pro snadný přístup k vodoměru?

Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poradíme s výběrem té pravé nádrže pro vaše potřeby.

VEDOUCÍ PRODEJE
Honza Martin

S jímkami pracuji již 10 let. Je to můj denní chleba. Zavolejte a poradím.