betonová jímka - ilustrace

Jak se vyrábí betonová nádrž?

Betonová nádrž je tank ve tvaru kvádru, jehož účelem je shromažďovat odpady produkované v domácnostech. Jak je konstruována tak, aby byla tak robustní a odolná?

Výroba betonové nádrže

Jak již název napovídá, betonová nádrž je vyrobena z betonu. Nejedná se však o jakýkoli beton, tento se musí vyznačovat mimořádnou pevností. Pro výrobu vícekomorových, jednokomorových a dvoukomorových septiků je nejnižší třídou používanou v naší společnosti beton B-25. Dle typu nádrže může být ale použita i třída B-40. Dalším prvkem vyztužujícím konstrukci nádrže je žebrovaná ocel, díky které je nádrž ještě odolnější vůči statickému a dynamickému zatížení. Tato konstrukce znamená, že na rozdíl od plastových septiků nepodléhají betonové nádrže kompresním nebo tlačným procesům podzemních vod. Proto se nemusíme starat o hloubku výkopu a můžeme jej také namontovat pod příjezdové cesty nebo do silně využívaných oblastí. Septiky se také musí vypořádat s intenzivními biologickými procesy, které se v nich budou vyskytovat po mnoho let používání. Použitý beton se však vyznačuje vynikající odolností i vůči tak drsným podmínkám.

Jak zvyšujeme životnost nádrže

Během výroby jsou betonové septiky podrobeny vibračním procesům. Jejich cílem je odstranit vzduchové póry, čímž je struktura ještě více vzducho- a vodotěsná a tím i silnější. Takový beton se degraduje velmi pomalým tempem a nemusíme se bát úniků do půdy. Kvalita nádrží nabízených naší společností je potvrzena nejvyšší certifikací. Na naše výrobky poskytujeme také nadstandardní 5letou záruku.

Díky téměř 20letým zkušenostem na trhu si dobře uvědomujeme, že v případě septiku se chce investor vyhnout jakémukoli selhání nebo úniku. Betonové nádrže naší výroby jsou zárukou nepropustnosti, pevnosti a dlouhé životnosti.