[rank_math_breadcrumb]
Concrete septic tank made of several rings with an orange drainpipe at the bottom.

Realizace betonové jímky v 9 krocích

Plánujete si na zahradu pořídit betonovou nádrž na vodu, ale máte strach, jak všechno bude probíhat? V tom případě si přečtěte tento článek, v němž vám přinášíme celý proces stavby jímky přehledně v několika srozumitelně krocích.

 

Záleží na typu podloží

Než se ale podíváme na samotnou realizaci betonové jímky, je dobré si také připomenout, že předtím, než vůbec všechny práce na jímce započnou, musí se připravit podloží. A dle typu podloží je také dobré vybrat samotnou jímku. 

 

Tam, kde se nachází půda jílovitá a zároveň tam, kde je přítomná i spodní voda, je dobré použít dvouplášťové jímky. Naopak suchá podloží bez jílovité půdy klidně snesou i samonosnou jímku. Umístíte-li ji ale blízko komunikace, je dobré ji obetonovat. Rozhodnete-li se pro betonovou jímku, která se dá využít i záplavových oblastech a její realizace je relativně snadná, pak jste učinili nejlepší možnou volbu. Oproti těm plastovým je odolná proti tlaku zeminy i zásypu nebo vůči hladině podzemní vody. A navíc je voda v betonových jímkách kvalitnější. 

 

Realizace přípravných prací

Jímku je vždy dobré instalovat do nezámrzné hloubky, tedy minimálně osmdesát centimetrů pod zem. Výkop je ale nutné provést hlouběji, než v jaké hloubce bude samotná jímka. Zároveň by měl být výkop širší. Půdorysné rozměry jámy jsou v ideálním případě na každé straně straně o 20 až 50 cm větší. Tím se zajistí dostatečně velký manipulační prostor. Vzniklý výkop se následně kvůli bezpečnosti přepaží, jinak hrozí, že se mokrá půda sesune. Mezi zahajovací práce patří i příprava dešťové kanalizace, kdy se bude voda svádět ze střechy. Na potrubí odvádějící dešťovou vodu se taktéž připojí lapače střešních splavenin (gajgry) a sifony.

 

Postup krok za krokem

A nyní už se pojďme podívat na to, jak se betonová jímka krok po kroku realizuje poté, co je vyhloubena jáma na betonovou jímku.

 1. Zpevnění dna jámy
  Aby bylo možné jímku do jámy usadit, dno musí být rovné a také zpevněné. Dno jámy se proto vybetonuje. Tím se zajistí ochrana základové spáry před různými klimatickými změnami do doby, dokud nebude dokončena betonáž základní desky. Zároveň se tím předchází znečištění betonu. Můžete se však setkat také s tím, že někdy se na dno výkopu pouze navrství štěrk či písek. 

 2. Vyztužení základové desky
  Nesmí se podcenit ani výztuž základové desky, která slouží k tomu, aby nedošlo k poškození stavby při kolísání teploty během hydratace betonu a také při jeho objemových změnách. K tomuto účelu se využívá tuhá výztuž, případně kombinovaná tuhá výztuž s rozptýlenou ocelovou výztuží.

 3. Utěsnění pracovních spár
  K těsnění se využívá především PVC nebo FPO (flexibilní polyolefiny) pásy, případně taktéž těsnicí plechy. Těsnění se po správném osazení zabetonuje.

 4. Výroba betonu
  K výrobě betonu dochází mimo místo realizace betonové jímky. Hotový beton se následně přepraví na místo určení, kde následně dochází k jeho čerpání a to pomocí pístového čerpadla s výložníkem.

 5. Betonáž desky
  Betonáž desky se provádí vibrátory. Jakmile je zhotovena, je záhodno ji ošetřit. Ošetření se však různí a to podle toho, o jaký beton jde, v jakém je tvaru a velikosti. Obvykle ale platí zásada, že čím déle je beton ošetřován, tím kvalitnější a odolnější nakonec bude. Během zimy se pak musí zakrýt vhodnou geotextilií.

 6. Vyztužení stěn
  Stejně jako byla vyztužena základová deska, musí se vyztužit taktéž stěny. Tato výztuž opět probíhá s pomocí klasické tuhé výztuže nebo tuhé výztuže s rozptýlenou ocelovou výztuží. 

 7. Osazení spár těsnicími prvky a betonáž stěn
  Aby byl beton ochráněn před trhlinami, nasadí se do spár těsnicí prvky. Nyní už se může přistoupit k betonáži stěn a jejich důkladnému ošetření. 

 8. Montáž potrubí
  Ve chvíli, kdy už je jímka na svém místě a to i s horní krycí deskou, nezbývá nic jiného než vyvrtat otvor pro přívodní a vývodní potrubí. Tento krok je ovšem záhodno konzultovat s odborníkem.

 9. Zásyp jímky
  Ve chvíli, kdy je hloubena jáma, je dobré zeminu umístit tam, kde nebude překážet v instalaci jímky a zároveň se nestane, že by se svezla do vyhloubené jámy. Jímka se může zasypat až ve chvíli, kdy jsou dobře utěsněny a vytvrzeny spoje. Zároveň je také zapotřebí provést přetěsnění. Tento proces obvykle trvá 48 hodin. Zemina, kterou se jímka zasypává, nesmí obsahovat kameny ani žádný jiný materiál, který má ostré hrany. V opačném případě hrozí riziko poškození stěny či víka betonové nádrže. 

 

Které příslušenství budete potřebovat?

Než si necháte betonovou jímku od odborníků realizovat, což je mnohem bezpečnější a jistější cesta než si vytvořit betonovou jímku svépomocí, počítejte s tím, že k ní budete potřebovat i nějaké příslušenství. Hodit se vám bude například přejezdová deska, která zajistí vysokou odolnost celé jímky. Dobré je pořídit si i měřič aktuální výše dešťové vody, díky němuž budete mít neustálý přehled o tom, kolik dešťové vody vám v nádrží zbývá. Berte v úvahu fakt, že betonová jímka má svůj maximální možný objem, který nesmíte překročit. Jakmile k takové situaci dojde, je nutné ji přečerpat ven.

science-in-hd-IU10leGdwxg-unsplash

Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám s výběrem poradíme.

Vedoucí prodeje

Honza Martin

S jímkami pracuji již 10 let. Je to můj denní chleba. Zavolejte a poradím.